Politica de cercetare a Romaniei

Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica are rolul si responsabilitatea de a asigura planificarea strategica si tactica în domeniul său de competenţă, de a defini obiective strategice si tactice si de a defini, aplica, monitoriza si evalua politicile necesare realizarii obiectivelor nationale privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica.Autoritatea are atributiunea de a fundamenta, elaborara si actualizara periodic politicile si strategiile in domeniu.

ANCS defineste cadrul normativ-metodologic, functional, operational si financiar necesar aplicarii politicilor, urmăreşte armonizarea legislatiei nationale cu cea a Uniunii Europene si preia acquisul comunitar. Autoritatea asigura comunicarea cu celelalte autoritati publice pentru a realiza coerenta politicilor guvernamentale, cu structurile societatii civile si cu cetatenii. Autoritatea stimuleaza dezvoltarea parteneriatului international, de asemenea dezvoltarea regionala si locala, precum si pe cea a sectorului privat. ANCS este autoritatea de stat prin care se asigura urmarirea si controlul respectarii reglementarilor din domeniul sau de activitate. utoritatea defineste, finanteaza, aplica, monitorizeaza si evalueaza programe, in scopul atingerii obiectivelor. Autoritatea exercita
* functia politica - de prezentare si armonizare a punctelor de vedere politice privind domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii;

 

* functia de strategie - prin care planifica strategic si asigura elaborarea si implementarea politicilor in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii;

* functia de administrare - prin care prognozeaza, planifica, aloca, monitorizeaza si evalueaza utilizarea de resurse pentru implementarea politicilor in domeniu;

* functia de monitorizare, evaluare si control al realizarii politicilor in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii.

Autoritatea exercita si functiile de elaborare a cadrului normativ-metodologic, functional, operational si financiar in care se realizeaza politicile in domeniu